Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Lamia” otrzymała wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania 25 sierpnia 2005 r. (zaświadczenie numer 48/2005) i uzyskała uprawnienia do wydawania opinii psychologiczno-pedagogicznych, w tym o specyficznych trudnościach szkolnych, respektowanych w szkołach.
Działamy już 8 lat!


Poradnia posiada: bogatą bazę testową oraz wykształconą kadrę (pracownicy ukończyli kursy diagnozowania dysleksji w Gdańsku i Warszawie) posiadającą długoletnie doświadczenie w diagnozowaniu trudności szkolnych.

matik 2012